KONFERENCIJA
Solaris Beach Resort • Šibenik • 22. - 24. 09. 2014.
Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama
izvanproračunsko financiranje lokalnih javnih investicija

O KONFERENCIJI

Trodnevna konferencija posvećena je unaprjeđenju potencijala lokalnih samouprava u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja na svojem području.

Prvi dio konferencije posvećen je projektima koji jedinicama lokalne samouprave osiguravaju dostizanje najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga, ali i planiranja razvoja te komunikacije s ključnim dionicima. Posebna pozornost posvetiti će se funkcionalnoj usmjerenosti u privlačenju domaćih i stranih investicija, modelima „e-government“ informacijskih sustava te prezentacijama integralnih baza podataka i sustava za prostorno planiranje. Cilj prvog dijela konferencije je dati jasne smjernice ponašanja suvremenih lokalnih samouprava, koje su nužan uvjet za opstanak u današnjim uvjetima ekonomsko-financijske i fiskalne krize.

Drugi dio konferencije odnosi se na planiranje, provedbu i financiranje lokalnih javnih investicija putem EU fondova i privatnog sektora. Prezentirat će se suvremeni modeli financiranja investicija u javnu infrastrukturu kroz sljedeće tematske module: energetika, zgradarstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije i gospodarenje otpadom.


Važno je istaknuti da će se u okviru navedenih modula predstaviti modeli financiranja po tzv. načelu „Revenue Generating Projects“, koji podrazumijeva financiranje investicijskih projekata koji se sami otplaćuju kroz generiranje nove dodane vrijednosti, kako za javni, tako i za privatni sektor. Na taj način investicijski projekti, ne samo da ne opterećuju proračunska sredstva kroz kapitalni dio, već ne iziskuju dodatne izdatke za održavanje koje u praksi terete tekući dio lokalnih proračuna. Takvi projekti omogućavaju gospodarski rast, povećanje zaposlenosti te posljedično tome rast proračunskih prihoda.

Cilj drugog djela konferencije jest omogućiti kreiranje konkretnih projekata između gradova i općina te poduzeća koja se bave odgovarajućim djelatnostima, a spremna su financirati izvođenje određenih projekata. Poseban naglasak staviti će se na mogućnosti korištenja EU fondova, a relevantne financijske institucije prezentirat će raspoloživost specifičnih kreditnih linija u okviru pojedinih tematskih modula.

Svi projekti prezentirati će se kao gotovi modeli po principu „ključ u ruke“, koji implicira minimalan angažman javnog sektora i visoku razinu provodljivosti.

U okviru iskaza podrške Konferenciji te pristupu lokalnom ekonomskom razvoju Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci planira se uvodno obraćanje predstavnika sljedećih institucija:

• Predsjednik Republike Hrvatske (tbc)
• Ministar poduzetništva i obrta / Ministar uprave / Ministar gospodarstva (tbc)
• Ambasador USA – Njemačka
• GIZ
• Agencija za javno-privatno partnerstvo
• Predsjednik Udruge gradova
• Predsjednik Udruge općina
• Ericsson Nikola Tesla d.d.
• Končar d.d.

PREDAVAČI

Na konferenciji “Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravamaizvanproračunsko financiranje lokalnih javnih investicija“ nastupit će sljedeći govornici i predavači:


• prof.dr.sc. Ivo Josipović, Predsjednik Republike Hrvatske (tbc)

• mr.sc.Boris Lalovac, Ministar financija (tbc)

• prof.dr.sc. Heri Bezić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

• Vedran Kružić dipl.oec., pomoćnik Ministra gospodarstva

• dr.sc. Damir Juričić, ravnatelj Agencije za javno privatno partnerstvo

• mr.sc. Anđelka Buneta, predsjednica Uprave Fine

• dr.sc Vladimir Skendrović, Dopredsjednik Hrvatske udruge za upravljanje projektima

• Slavko Čukelj univ.spec.građ, direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (tbc)

• dr.sc Sandra Švaljek, Grad Zagreb, Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba (tbc)

• Đuro Bukvić, predsjednik Udruge općina Republike Hrvatske

• Željko Turk dipl.oec., predsjednik Udruge gradova Republike Hrvatske

• Mladen Pejnović dipl.oec., predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

• prof.dr.sc. Davor Vašiček, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

• prof.dr.sc. R. Malcolm W. Horner, Dundee University, UK

• dr.sc. Mohamed A. El-Haram, Dundee University, UK

• prof.dr.sc. Anto Bajo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• doc.dr.sc. Saša Drezgić, direktor Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

• mr.sc. Gordana Kovačević, predsjednica uprave, Ericsson Nikola Tesla

• Ariana Vela dipl.iur., direktorica EU PROJEKTI Obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge

• prof.dr.sc. Saša Marenjak, direktor PPP Centar d.o.o.

• mr.sc. Zvonimir Savić, pomoćnik direktorice Centra za EU, Hrvatska gospodarska komora

• Marko Ignjatović, mag.oec., pomoćnik direktora, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

• dr.sc. Vesna Bukarica, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

• Damir Medved dipl.ing, Ericsson Nikola Tesla d.d., Glavni konzultant

• Goran Justinić dipl.ing, CLER, Vanjski suradnik

• Stipe Crnjak dipl.ing, HEP proizvodnja d.o.o.

• Dean Rumora dipl.ing, Almes-eko d.o.o., Direktor

• Mia Pavlica, mag. por. et rum., EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge

• Ria Bilić, mag. pol., EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge

SPONZORI

ZLATNI SPONZOR:

SREBRNI SPONZORI:
Postanite sponzor konferencije i
sudjelujte u stvaranju jedinstvene mreže
javno-privatnih partnerstava u RH!

PARTNERI

MEDIJSKI POKROVITELJI

PROGRAM

PRIJAVA

IME:
PREZIME:
JLPRS/ORGANIZACIJA/TVRTKA:
FUNKCIJA:
ADRESA:
POŠTANSKI BROJ:
TELEFON:
EMAIL:
FAX:
Prijavljujem se za sudjelovanje na:
22.09.2014. ručku

22.09.2014. svečanoj večeri u Dalmatinskom selu

23.09.2014. ručku
23.09.2014. panelu „Inteligentne zajednice”

ili

panelu „Ekologija i energetska učinkovitost”
24.09.2014. radionicama „Inteligentne zajednice”

ili

radionicama „Ekologija i energetska učinkovitost”


POVEZIVANJE B2B G2B

Za potrebe prikupljanja podataka o projektima JLPRS u svrhu direktnog kontakta sa pružateljima usluga putem konferencijske Matchmaking platforme, mole se predstavnici JLPRS da ispune sljedeći obrazac (potrebno ispuniti podatke za svaki projekt pojedinačno):

Temeljem prikupljenih podataka o projektima JLPRS, biti će uspostavljena Matchmaking platforma koja će povezati potrebe JLPRS sa najefikasnijim ponuditeljem usluga.

DOWNLOAD MATERIJALI

KONTAKT

CENTAR ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI d. o. o. (CLER d.o.o.)
Ivana Filipovića 4 51000 RIJEKA (Sjedište)
Slavka Krautzeka 83/A 51000 RIJEKA (Ured)
+385 (0)51 688 295
+385 (0)51 688 296
+385 (0)51 688 299
cler@cler.uniri.hr
sdrezgic@efri.hr
08:00 – 16:00