Održana radionica povodom početka III. ciklusa Programa certifikacije u RH

U Rijeci, u prostorijama Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci, 25. rujna održana je radionica za jedinice lokalne samouprave koje u ovom ciklusu pristupaju Programu certifikacije jedinica lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE (Business Friendly Certification South East Europe).

Radionici su prisustvovali predstavnici četiriju gradova koji ulaze u proces – Cresa, Bjelovara, Ivanca i Labina. Direktor Centra za lokalni ekonomski razvoj, izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić zahvalio se predstavnicima gradova na dolasku, i na odluci o sudjelovanju u Programu certifikacije. Naglasio je da Certifikat sam po sebi nije cilj, već da je cilj demonstriranje spremnosti gradova i općina da poboljšaju svoje administrativne procese i uspostave bolju suradnju s poduzetnicima koji posluju na njihovom teritoriju. Također je pozdravio inicijativu gradova Bjelovar i Ivanec da se priključe Programu certifikacije po drugi put, što demonstrira posvećenost gradova lokalnom ekonomskom razvoju, a i dokazuje dugoročnu vrijednost Certifikata. Nužno je naglasiti i da su oba grada nositelji domaćih i međunarodnih priznanja za svoj rad.
Predavači na radionici, gđa. Senka Vranić, dipl. oec. i mr. sc. Snježana Sikirić, predstavile su gradovima Priručnik za certifikaciju gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi, prema kojemu će se provoditi ocjenjivanje lokalnih samouprava. Na predavanjima je bilo riječi o kriterijima Certifikacije, te dokaznoj dokumentaciji koju će gradovi biti obavezni prikupiti kako bi dokazali usklađenost s zahtjevima Certifikata. Osobna iskustva predavača su pridonijela edukativnom aspektu radionice, s naglaskom na najbolje prakse u lokalnim samoupravama diljem regije.

Zaključna riječ je potvrdila nastojanja svih uključenih u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja – s posebnim naglaskom na povećanje zadovoljstva svih dionika lokalnog ekonomskog razvoja. Slijedom potpisivanja Ugovora o certifikaciji i održane Radionice, četiri novo-uključena grada očekuje početak Procesa, upoznavanje s evaluacijskim timovima, te pripreme za evaluacijski posjet.