CLER i TIM4PIN organizirali interaktivnu radionicu “Unaprjeđenje sustava javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva”

ORGANIZIRANA INTERAKTIVNA RADIONICA

 Unaprjeđenje sustava javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva

Hotel International | Zagreb | 12. svibanj 2015.

 U prosincu 2014. godine izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN br. 152/14) omogućeno je ugovaranje malih projekata javno-privatnog partnerstva s vrijednosti manjom ili jednakom od 5 milijuna EUR. Na taj način omogućava se izvanbilančno financiranje projekata javne infrastrukture koje po definiciji EUROSTATA te Zakonu o proračunu ne spada u javno zaduživanje. Pored toga projekti obnove i izgradnje u okviru JPP modela pružaju mogućnost ostvarenja dodatnih proračunskih prihoda ili ušteda na temelju povećane energetske efikasnosti. Upravo u domeni sustava javne rasvjete implementacijom novih rasvjetnih sustava moguće je ostvariti uštede te na temelju istih u potpunosti (ili djelomično) financirati investiciju u novi sustav javne rasvjete. Pored toga, pogotovo za veće gradove te turistička naselja, moguće je pored provođenja mjera energetske učinkovitosti i implementirati sustave poput nadzora (praćenje potrošnje i troška, buke, gustoće prometa, emisija ispušnih plinova), bežičnih telekomunikacijskih sustava, punionica za električne automobile i drugih sustava omogućuju stvaranje dodatnih prihoda za lokalno gospodarstvo i proračun (smart city koncept).

Na radionici je pored izlaganja ključnih kategorija važnih za implementaciju sustava od strane predstavnika nadležnih institucija te savjetnika za provedbu ugovora o javno-privatnom partnerstvu kao i predstavnika zainteresiranih gradova i općina, zabilježena prisutnost brojnih zainteresiranih investitora te predstavnika financijskih institucija koje mogu financijski podržati i pratiti ove projekte. Uz program radionice u sudionicima je dostavljen i obrazac za iskaz interesa za izradu preliminarne analize projekta rekonstrukcije javne rasvjete po JPP modelu. Na radionici je bilo govora i o prednostima i nedostacima modela energetske usluge i modela JPP-a te se na taj način pokušalo pomoći lokalnim jedinicama u odabiru modela koji im najviše odgovara.

Materijale s radionice možete preuzeti ovdje.

Sponzori radionice:   metronet_logo_lightbox              logo-lipapromet