Uspjeh konferencije “Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama”

banner_HR Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pod pokroviteljstvom Ericsson Nikola Tesle, Agencije za javno-privatno partnerstvo, FINA-e, Erste banke, Metroneta, Končara i Lipaprometa, od 22. do 24.9. u Resortu Solaris u Šibeniku, održao je konferenciju pod nazivom „Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama“.

Konferencija je za temeljni cilj imala predstavnicima lokalne samouprave pomoći  u unaprjeđenju njihovih potencijala u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja na svojem području kroz dostizanje najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga, te izvođenju investicijskih projekata međusobno povezanog javnog i privatnog sektora. Konferenciji je prisustvovalo preko 200 sudionika, među kojima su bili predstavnici javnog i privatnog sektora,  župani, gradonačelnici i načelnici lokalnih samouprava, predstavnici međunarodnih institucija te diplomatski kor, koji su u domeni realizacije investicijskih projekata javnog i privatnog sektora rezimirali sektorske prilike i trendove te iznijeli prijedloge za poboljšanje stanja u budućim razdobljima.

U uvodnim govorima sudionicima su se obratili prof.de.sc. Heri Bezić, dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Domagoj Juričić, potpredsjednik HGK, Đuro Bukvić, predsjednik Udruge općina RH, Željko Turk, predsjednik Udruge gradova RH, Valentin Gescher, zamjenik veleposlanika Republike Njemačke u RH, te prof.dr.sc. Boris Cota, savjetnik Predsjednika RH, koji je još jednom ukazao na važnost održavanja ovakvih događanja kako bi lokalne samouprave postigle čim bolje rezultate. Nakon uvodnih govora, usljedile su prezentacije brojnih značajnih osoba iz hrvatskog političkog i poduzetničkog miljea poput: mr.sc. Srđana Gjurkovića, predsjednika Odbora za financije i državnog proračuna Hrvatskog sabora, Hrvoja Benčića, direktora centra za telekomunikacijska rješenja iz Ericsson Nikole Tesle, Mladena Pejnovića, predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, mr.sc. Anđelke Bunete, predsjednice Uprave FINA-e, dr.sc. Damira Juričića, ravnatelja Agencije za javno-privatno partnerstvo, mr.sc. Zvonimira Savića, direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK, te mnogih drugih.

Prvi dan konferencije doc.dr.sc. Saša Drezgić, direktor Centra za lokalni ekonomski razvoj premjerno je prezentirao informacijske sustave EFRISTAT i EFRIGIS koji mogu uvelike pripomoći lokalnim čelnicima u planiranju i ostvarivanju lokalnog razvoja. Drugog dana konferencije održani su  konferencijski paneli “Inteligentne zajednice – ICT tehnologije i energetika” i “Ekologija i energetska učinkovitost – gospodarenje otpadom i zgradarstvo” na kojima su prezentirani konkretni primjeri projekata i modela financiranja bez korištenja sredstava proračuna iz navedenih modula, dok su trećeg dana konferencije održane radionice iz područja Inteligentnih zajednica na kojima je prikazana priprema i provedba projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave, te studija slučaja realizacije projekta implementacije novog sustava javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva. Istovremeno su se trećeg dana održavali i prethodno dogovoreni sastanci između predstavnika javnog i privatnog sektora, koji su na taj način dobili mogućnost upoznati se sa potrebama javnog sektora odnosno uslugama koje se tržištu nude od strane privatnog sektora.

Temeljem provedenog istraživanja i dobivenih povratnih informacija od sudionika konferencije, organizacija i rezultati iste ocjenjeni su vrlo visokim ocjenama, te se može zaključiti da je ishod same konferencije bio veoma uspješan.

Galeriju fotografija možete pronaći OVDJE.

Video konferencije s prilozima dostupan je OVDJE.

Sve dodatne materijale možete pronaći na web stranici: www.cler.hr/konferencija OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

banner_HR Center for local economic development, under the sponsorship of Ericsson Nikola Tesla, Agency for Public-Private Partnership, FINA, Erste Bank, Metronet and Lipapromet, from September 22nd to 24th organized a Conference under the name “Planning, Organizing and Implementing Capital Investment Projects of Local Government; Off­Budgetary Financing of Local Public Investment.” The Conference took place at Solaris Beach Resort in Šibenik.

The primary goal of the Conference was aimed at assisting local government officials with improving the potential of their cities and municipalities to generate rapid economic growth and development on their territory by reaching the highest international standards in terms of quality of local public services. Aim of the Conference was also to help public and private sector in connecting and implementing their investment projects, without relying on public financing. Over 200 participants attended the Conference, including representatives from the public and private sector, governors, mayors and heads of local governments, along with representatives from international organizations and the diplomatic corps. Selected speakers from the aforementioned groups summarized public and private sector opportunities and trends in the field of investment project realization, and presented suggestions for improvement in future periods.

During the welcome speeches, the participants were addressed by Mr. Heri Bezić, Ph.D., Dean of Faculty of Economics in Rijeka, Mr. Domagoj Juričić, vice president of CCC, Mr. Đuro Bukvić, president of the Association of Municipalities, Mr. Željko Turk, president of the Association of Towns, Mr. Valentin Gescher, Deputy Ambassador of Embassy of the Federal Republic of Germany to the Republic of Croatia, and Mr. Boris Cota, Ph.D., adviser to the President, who has once again pointed out the importance of holding similar events in order to enable and motivate local governments in achieving better results. After the introductory speeches, a number of important individuals from Croatian political and entrepreneurial milieu presented their thesis and ideas, like Mr. Srđan Gjurković, Chairman of the Committee on Finance and the State Budget of the Croatian Parliament, Mr. Hrvoje Benčić, director of the Center for telecommunications solutions from Ericsson Nikola Tesla, Mr. Mladen Pejnović, head of the National Office for State Property Management, Mrs. Anđelka Buneta, Executive President of FINA, Mr. Damir Juričić, Ph.D., director of the Agency for Public-Private Partnerships, Mr. Zvonimir Savić, director of the Sector for financial institutions, business information and economic analysis of the CCC, and many others.

On the first day of the Conference, Mr. Saša Drezgić, Ph.D., director of the Center for local economic development also presented the information systems EFRISTAT and EFRIGIS that can greatly assist local leaders in the planning and implementation of local development. During the second day of the Conference, the following panels were held: “Intelligent communities – ICT and Energy” and “Ecology and energy efficiency – waste management and building”. These panels presented examples of projects within the specific module along with presenting finance models which don’t need support of the budget funds of the local government. Third day of the Conference was dedicated to workshops in the field of intelligent communities, showcasing the preparation and implementation of broadband infrastructure construction projects in local governments, as well as case studies of the new public lighting system implementation based on the model of public-private partnerships. At the same time, previously arranged meetings between representatives from the public and private sector, were held. These meetings provided them with the opportunity to familiarize themselves with the needs of the public sector and the services offered by them.

Based on the feedback received from the Conference participants, Conference organization was deemed highly professional, leading to the overall conclusion of a very successful Conference.

Photogallery can be seen HERE.

Video of the Conference with inserts can be seen HERE.

All Conference materials can be found via CLER’s website: www.cler.hr/konferencija. OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA