ZNANSTVENA KONFERENCIJA: „Suvremeni problemi lokalnog ekonomskog razvoja“

Centar za loklani ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta, od 8. do 11. rujna 2014. godine  na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, organizira trodnevnu  znanstvenu konferenciju pod nazivom „Suvremeni problemi lokalnog ekonomskog razvoja“.

Cilj znanstvene konferencije je raspraviti ključna pitanja i doprinijeti širenju znanja o lokalnom ekonomskom razvoju, koje predstavlja nedovoljno istraženo znanstveno područje od ključnog značaja za održivi razvoj i rast na lokalnoj, ali i regionalnoj i državnoj razini. Najvažniji prioritet konferencije je okupiti istaknute znanstvenike na širem području lokalnog ekonomskog razvoja, koji bi trebali osigurati prijenos znanja mladim znanstvenicima, ali i poduzetnicima i predstavnicima lokalne samouprave. Konferenicija će obuhvaćati širok spektar pitanja lokalnog ekonomskog razvoja poput: suvremene teorije lokalnog ekonomskog razvoja, pitanja lokalne ulagačke klime, ulaganja u fizičku infrastrukturu, ulogu klastera, pitanja financiranja lokalne samouprave, globalizacije i lokalnog ekonomskog razvoja, pitanja politike na razini lokalne samouprave, ICT-a na razini lokalne samouprave, te ostalih gorućih tema lokalnog razvitka.

Poziv za konferenciju možete preuzeti ovdje.

Program konferencije možete preuzeti ovdje.

Detaljnije informacije o konferenciji možete pronaći na web adresi: www.cler.hr/znankonf, a za sva pitanja obratite nam se putem sljedećih kontakt-podataka:

Tel: 051/688-295; 051/688-296;

Fax: 051/688-299;

E-mail: sdrezgic@efri.hr; cler@cler.uniri.hrbannerWide

Center for local economic development, Faculty of Economics, University of Rijeka is organising a three day Scientific Conference “Contemporary issues of Local Economic Development”  sponsored by Ministry of Entrepreneurship and Crafts, from 8th untill 11th September 2014 on the Faculty of Economics in Rijeka.

The goal of the scientific conference is to contribute to dissemination of knowledge and to discuss wider issues of local economic development. The need for additional efforts towards this scientific field was recognized by Faculty of Economics in the form of founding the Center for local economic development as a champion of modern theory and practice of local government affairs. The most important contribution of this Conference is gathering prominent scientists in the wider field of local economic development, which should provide transfer of knowledge to the young scientists, but to entrepreneurs and local government representatives as well.

The Call for the conference can be downloaded here.

The Program for the conference can be downloaded here.

More detailed informations can be found on the web site:  www.cler.hr/znankonf, and for all other questions we are at your disposal:

Tel: 051/688-295; 051/688-296;

Fax: 051/688-299;

E-mail: sdrezgic@efri.hr; cler@cler.uniri.hrbannerWide