Zatvaranje NEXPO sajma

Nexpo zatvaranje 1

U Rijeci, 27. rujna 2013., simboličnom predajom kristalnog znaka NEXPO-a gradonačelniku grada Plovdiva, domaćina sljedećeg sajma 2015., u Rijeci je svečano zatvoren sajam lokalne samouprave NEXPO 2013., najveći događaj lokalne samouprave u Jugoistočnoj Europi, na kojem je učestvovalo oko 2000 predstavnika lokalnih vlasti, udruga lokalne samouprave, razvojnih agencija, civilnog društva i poslovni akteri u regiji i šire.

U Rijeci, 27. rujna 2013., simboličnom predajom kristalnog znaka NEXPO-a gradonačelniku grada Plovdiva, domaćina sljedećeg sajma 2015., u Rijeci je svečano zatvoren sajam lokalne samouprave NEXPO 2013., najveći događaj lokalne samouprave u Jugoistočnoj Europi, na kojem je učestvovalo oko 2000 predstavnika lokalnih vlasti, udruga lokalne samouprave, razvojnih agencija, civilnog društva i poslovni akteri u regiji i šire.